Räkna på vad du kan sälja företag för

Har du någon gång undrat vad du kan sälja företag för? Det är en viktig fråga men svaret är inte svart eller vitt. Det är mycket som påverkar ditt företags värde. Potentiella köpare kommer att försöka räkna ut vad de kan tjäna på att ta över och om det finns andra intressenter att tävla med. Om du bestämmer dig för att sälja bolag för att avveckla det så kan priset bli ett helt annat.

Sälja företag som drivs vidare

Om du tänker sälja företag för att låta det drivas vidare så måste du betänka hur köpare kommer att värdera din verksamhet. En typisk köpare kommer inte bara att räkna på vilken förtjänst de kan göra nästa år. De kommer att se på förtjänster för flera år framöver för att komma fram till vilket pris som kan anses skäligt.

Man kan se det hela som en enkel formel där varje år som inte ger förtjänst dras av på de år som du projicerar som år med förtjänster framöver. Det här är ett räkneexempel och kan givetvis inte ses som sanningen. Det blir mer en formel för vägledning för att nå rätt pris för ditt företag.

Låt oss säga som ett exempel att du tänker dig att ditt företag kommer att generera en förtjänst på 100 000 kronor per år under de nästa 10 åren. I det här scenariot så hade en köpare fått dra av 15 % på de 100 000 kronorna per år som de får vänta på förtjänsten. Procentsatsen kan höjas eller sänkas, men 15 % är en vanlig förväntad förtjänst.

Med detta räkneexempel så hade köparen förväntats betala 501 878 kronor för verksamheten som förväntas dra in 100 000 kronor i förtjänst per år under de kommande 10 åren.

Det här exemplet förutsätter att det finns köpare och är mycket enkelt. Men det kan ge dig en idé om hur mycket du kan sälja företag för. Annat som kommer att påverka den slutgiltiga summan är givetvis om det finns köpare och vilka tillgångar som finns inom företaget.

Sälja bolag för att avveckla det

Det är också ganska vanligt att välja att sälja företag för att avveckla det. Det här kallas för snabbavveckling och kan utföras av finansbolag som har budgeten för att köpa och lägga ner. Om du har bestämt dig för att avveckla verksamheten så kan det här leda till att du sparar en hel del pengar och huvudbry.

Du slipper själv sitta med räkneexempel och försöka komma fram till hur du på rätt sätt ska ta dig genom blanketter och avgifter till Bolagsverket. Det kan vara värt den peng som finansbolaget kommer att ta för att genomföra avvecklingen så snart som de har köpt ditt ab.

17 Dec 2018