De svåraste ekvationerna när du ska sälja bolag

För att kunna sälja en verksamhet så måste du sätta dig ner och räkna på saker och ting. Det går inte att sälja utan att först ha koll på saker som värde och kostnader. För att sälja bolag ska du klara av en del komplexa beräkningar såväl som utvärderingar. Kanske lämnar du över jobbet till en företagsmäklare för att du helt enkelt inte har tid för detta.

Sälja bolag – uträkningar och värderingar:

Affärsvärdering

Det gäller att komma fram till det totala värdet av din verksamhet. Det här är en omfattande process där du måste se på materiella såväl som immateriella tillgångar. För att sälja bolag för bästa möjliga pris måste du även se över tidigare intäkter, tillväxtpotential och jämförbar affärsförsäljning.

Det finns en rad olika metoder för att göra denna värdering. Kanske klarar du arbetet själv. Kanske behöver du hjälp av en företagsmäklare som också kan erbjuda affärsvärdering som en tjänst.

Framtida vinstpotential

Det går förstås inte att med säkerhet räkna ut framtida inkomster. Men potential kan vi räkna ut genom att se på saker som:

  • Nuvarande ekonomiska trender
  • Hur branschen utvecklas
  • Det potential som finns för tillväxt

Det som gör den här typen av uträkning och uppskattning svår är att du här måste kombinera fakta och data som finns med helt spekulativa element.

/galleria_i_jultider.jpg

Rörelsekapitaljusteringar

Det här är en form av uträkning där vi ser på rörelsekapitalet som är omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det värde som du får fram kommer du att jämföra med en standard om den finns eller med det som kan anses vara normaliserad rörelsekapitalnivå. Det här är en form av uträkning som direkt kan påverka försäljningspriset för ditt bolag.

Räkna på framtida ersättning

I vissa fall så kan det vara så att du säljer bolaget men samtidigt får rätten till framtida ersättningar från det. Detta baserat på riktmärken som sätts upp för företagets fortsatta lönsamhet. Att räkna på och förhandla om den här typen av villkor kräver att du ser på prognoser och använder dig av rättvisa mätvärden.

Med tanke på skatt

Det finns också ett behov av att se på skatt när du ska sälja bolag. Du måste vara medveten om möjliga skattekonsekvenser av att sälja ab. Detta kommer att bero en hel del på hur företaget ser ut och hur mycket pengar det är värt. För att kunna räkna på detta måste du ha koll på nuvarande regler och lagar vad gäller företagsskatt.

Värdering av immateriella tillgångar

För att komma fram till värdet på saker som varumärkesrykte och kundlojalitet så måste du förstå hur detta ska tolkas. Detta är inte helt enkelt och svårigheten ligger ju inte i att förstå hur du räknar. Här handlar det mer om att uppskattningen är så pass subjektiv vilket blir en utmaning.

Räkna på skulder

När du säljer företaget så är det förstås också så att du ska gå igenom alla skulder som finns. Både de som är uppenbara och de som kanske inte syns för att det rör sig om en pågående rättstvist. Detta måste komma med i företagets nettovärde inför försäljningen.

Synergistiskt värde

Du kanske också måste räkna på det synergistiska värdet. När ett bolag köper ett annat så kan det finnas mervärde i sammanslagningen. Detta kan kallas för synergier. Det kan vara ganska svårt att räkna på värdet av dessa synergier.

Konsekvenser av avtal

En annan form av uträkning är den som rör konsekvenserna av avtal som du kan ha med anställda, leverantörer och kunder. Det gäller att på rätt sätt komma fram till vad dessa avtal kommer att kosta och innebära för försäljningen av ab.

I och med att det faktiskt kan vara rätt så svårt att räkna ut allt som vi har nämnt ovan så är det att föredra att få hjälpen av proffs. Detta kan vara en företagsmäklare som vi nämnt. Det kan också vara en revisor eller en advokat. Om du får professionell hjälp blir det lättare att räkna och utvärdera på rätt sätt för att sälja bolag på ett smidigt och effektivt vis.

14 Dec 2023