Hur räknar jag ut aktiekapital för mitt lagerbolag?

När du ska köpa lagerbolag så kommer du att kunna välja storlek på aktiekapitalet som bolaget ska ha. Det finns flera nivåer för svenska bolag men de två vanligaste är 25 000 och 50 000 kronor. Oavsett om du funderar på 25 000 kronor eller 100 000 kronor som aktiebolag är det viktigt att du räknar på storleken på rätt sätt.

Lagerbolag går snabbt så tänk igenom ditt val

Den stora fördelen med lagerbolag är att denna bolagsform ger dig möjligheten att komma igång samma dag som du köpt ditt ab. Det är redan registrerat som nystartat bolag och du kan börja ställa ut räkningar i samma stund som lagerbolaget är ditt.

I och med att det här kan gå så snabbt är det verkligen klokt att du på förhand har tänkt igenom och räknat på ditt aktiekapital. För många kan det kännas lockande att välja den lägsta nivån för att det kostar minst. Men det är inte säkert att detta alltid är det bästa för dig och ditt bolag.

Vad innebär ett aktiekapital?

För att du ska kunna räkna på saker som om du ska låna pengar för ditt aktiekapital och vilken storlek det bör ha så måste du givetvis förstå vad aktiekapitalet är. Varje nystartat ab har ett aktiekapital som ägare skjuter till.

Om du står som ensam ägare av ditt ab är det du som ska skjuta till hela summan. Då blir det också du som äger alla aktier som är beviset för den investering du har gjort. Det går som mest att lägga in 500 000 kronor som aktiekapital i ett ab.

Du har två möjligheter till kapitalet:

  1. Kontanter – Detta är en exakt summa pengar som du sätter in på ett konto.
  2. Apportegendom – Kan vara maskiner, en fastighet och liknande.

Aktiekapitalet kommer att betalas in till banken som ger ett likvidintyg som talar om att denna summa pengar är bolagets aktiekapital. Det är detta intyg som kommer att skickas till Bolagsverket. När du köper lagerbolag så måste du ha ett konto med ditt aktiekapital redo.

Aktiekapitalet kan ökas eller minskas beroende på de behov som finns. Om du har ett aktiekapital på 50 000 eller mer finns det förstås mer utrymme för att minska kapitalet än om du börjar med 25 000 kronor.

/maskin_i_industri.jpg

Du bör inte se aktiekapitalet som en kostnad

När du räknar på kostnader för din nya verksamhet är det inte helt korrekt att räkna på aktiekapitalet som en kostnad. Det här är ju ett kapital som du på flera sätt kan använda inom din verksamhet. Det går ju till exempel att använda aktiekapital för investeringar som du gör i ditt bolag.

Så länge som du inte använder mer än hälften av ditt aktiekapital så är detta okej. Om du skulle överskrida denna gräns så finns risken för tvångslikvidation såvida du inte vidtar rätt åtgärder i tid. Det är något att räkna på!

Summering

I grund och botten så handlar det om att räkna ut vilken storlek på aktiekapital som kommer att vara tillräckligt för att du ska kunna driva din verksamhet. Om du inser att 25 000 kronor blir snävt är det bättre att hitta vägar till att få ihop en större summa från start.

Kom ihåg att du ju kan använda pengarna till att till exempel köpa en industrimaskin som har ett högt värde och som kan bli godkänd som apportegendom. Då är det ett aktiekapital som sedan används dagligen i din verksamhet.

Om du vill ha ett större aktiekapital så kan det ju också vara möjligt med delägare. Det är inte så att du måste äga bolaget själv. Samtidigt är det förstås så att delägare också innebär att flera personer ska komma överens om hur bolaget ska drivas. Det är också något att räkna på när du försöker komma fram till vilken summa för aktiekapital du ska starta med då du köper lagerbolag!

3 Nov 2022