Kan du tjäna på att likvidera aktiebolag med snabbavveckling

Då du ska avveckla ett bolag så finns det olika vägar att gå. Du kan själv sköta processen eller så kan du välja att likvidera aktiebolag med snabbavveckling. För att komma fram till om du kan tjäna på att göra på detta vis så måste du räkna på vad du sparar med metoden.

Det tar tid att likvidera aktiebolag

Det du ska räkna på när du funderar på att avveckla aktiebolag med snabbavveckling är hur mycket tid du sparar med detta såväl som vad du kommer att göra med den tiden. Det är inte så att du måste se att du kommer att tjäna mer pengar med tiden du får över. Du kan ju uppleva att kostnaden för avvecklingen är skälig med tanke på det du får tid för vilket kan vara fritid och fler stunder med vänner och familj.

Det tar upp till 9 månader att bli klar med en avveckling av ab. Under den tiden behöver du inte jobba varje dag med avvecklingen. Men du kommer ju inte att få ut pengarna ut bolaget förrän det hela är klart.

/vackarklocka-2.jpg

Med snabbavveckling får du omedelbar utbetalning

När du säljer ab för att få det avvecklat så kommer du att få betalt så snart som du ingår ett avtal med den bolagsservice som köper bolaget av dig. Det betyder att du får ut pengarna över ett halvår snabbare än vad som hade varit fallet om du själv avvecklar.

Det här kan vara något som du tjänar på. Särskilt om du vet precis vad du ska investera pengarna i. Då kan ju den mindre summa som avvecklingen kostar anses som skälig. Detta gäller när du vet precis varför du vill få ut pengarna snabbare. Det är ju också därför som metoden kallas för snabbavveckling.

Var medveten om fördelar och nackdelar

Det viktigaste är att du är väl medveten om fördelar såväl som nackdelar med att likvidera aktiebolag med snabbavveckling. Om du bara ser på fördelar är det ju lätt att tro att du garanterat kommer att tjäna på metoden.

Den största nackdelen är kostnaden och det är klart att den får betydelse för din uträkning av vad du har att tjäna på snabbavveckling. Men det finns andra detaljer som du också ska känna till som kan påverka hur du upplever den här formen av likvidation.

Summering

Du kan tjäna på att likvidera aktiebolag med snabbavveckling men det kan också finnas anledningar till att inte avveckla ab på detta vis. Du måste se på kostnader och vilka fördelar du får med metoden för att kunna komma fram till vad du har att tjäna på den. Detta är ett individuellt beslut och inte bara fråga om siffror och tal. Den tid du får över när du inte själv ska sköta avvecklingsprocessen kan ju vara svår att värdesätta!

23 Oct 2022