Om skatten inte betalas får ni likvidera aktiebolag

Det är viktigt att känna till reglerna vad gäller det personliga ansvaret för de skatteskulder ett bolag kan ha. Ett bolag ska givetvis inte ha skatteskulder men när detta sker är det verkligen viktigt att du förstår hur dessa ska hanteras. Om du inte gör det kan det till sist bli så att du måste likvidera aktiebolag för att du inte har betalat skatten.

Likvidera aktiebolag för att skatt inte betalas

Ett bolag måste sköta sina skattebetalningar. Det här kräver inte insikt i svåra matematiska formler. Det gäller bara att hålla ordning på skatten! Om det skulle bli så att skatten inte betalas så kan du som företrädare för bolaget få börja likvidera aktiebolag på den förfallodag som du har fått för betalningen.

Vad händer om du inte betalar skatten på förfallodagen?

Om du trots information från Skatteverket ignorerar att betala bolagsskatten kan det vara så att ansvaret för skulden går vidare till de som företräder bolaget. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om stora summor pengar. Även mindre företag kan på detta vis bli tvungna att betala flera miljoner kronor i skatteskuld.

Om du som företrädare måste visa dig i domstol för att försöka bli av med betalningsansvaret är det i stort sett omöjligt. Skatteverket har i stort sett aldrig fel. De räknar rätt och du kommer med svårighet att ta dig ur den dom som domstolen kommer fram till.

Få är medvetna om dessa regler

Det är få som är insatta i reglerna omkring bolagsskatt och hur skatteskulder hanteras. Det här är en risk som till exempel kan göra att du inte vill ta positionen som extern styrelsemedlem i ett företag. Du vet att risken för att du får ta ansvar för skulder är stor.

För dig som har fått frågan om att ta ett styrelseuppdrag kan det vara väl värt att se över dess regler så att du förstår precis vad du ger dig in på!

4 May 2021