Citadellet Likvidationer ab kan sin matte

När ett företag ska värderas så gäller det att inte räkna fel. Om du ska avveckla bolag så kanske du väljer snabbavveckling med Citadellet Likvidationer ab och det är inte dumt. De kan nämligen sin matte! Det här är en bolagsservice som har hjälpt svenska företag att lägga ner på ett säkert sätt under många års tid.

Citadellet Likvidationer ab ger goda villkor

Anledningen till att Citadellet Likvidationer ab vågar erbjuda marknadens bästa villkor vid köp av aktiebolag är att de vet vad de gör. De kommer inte att köpa tvivelaktiga bolag som är svåra att likvidera.

Att Citadellet jobbar på ett smart sätt med erfarenhet är något som du kan dra nytta av. Om du får ja till en försäljning av bolag så innebär det en mycket smidig likvidation. Du får genast betalt av Citadellet Likvidationer ab. Du får den summa som ni kommit överens om.

Citadellet tar fullt ansvar

Det är inte bara snabb utbetalning av köpeskillingen som får betydelse. Citadellet kommer också att ta fullt ansvar för avvecklingen av ditt bolag. Du säljer och kan släppa det hela. Med Citadellet så vet du att likvidationen kommer att ske på ett lagligt och säkert sätt.

Med pengarna som du genast får kan du gå vidare och göra något annat. Eller så blir det kanske ett plus då det är dags för pension och du alls inte vill tänka på business och arbete.

2 Sep 2019